Doğru suallar vermək kursunun məqsədi şagirdlərin öyrənmək istədikləri məlumatları və ya gücləndirmək istədikləri münasibətləri doğru suallar verərək necə inkişaf etdirmələri barədə məlumatlandırılmasıdır.

Effektiv şəkildə verilən suallar öyrənməyə və fikir mübadiləsinə təkan verməklə yanaşı, həm də emosional zəkanın inkişafına, fərdlərarası ünsiyyətin daha da təkmilləşdirilməsinə kömək edir. 
Kursun məqsədi: 
Kursda əhatə olunan mövzular:
•    Doğru sual vermək nə üçün lazımdır?
•    Faydaları nələrdir?
•    Hansı üsullardan istifadə etmək lazımdır?