Şəxsin vaxt və resurslardan düzgün istifadə edərək nail olmaq istədiyi işlərə çatması üçün məqsədqoyma bacarığını inkişaf etdirməyə vasitə olmaqdır.

Öz sahəsində və ya ümumiyyətlə, həyatında nailiyyətlər qazanmış insanlar düzgün məqsədqoyma bacarığına sahib olan şəxslərdir. 
Məqsəd qoymaq vaxt və resurslardan maksimum yararlanaraq istədiyiniz mövqeyə çatmaq yolunda sizə kömək olacaqdır.


Kursda əhatə olunan mövzular:
•    Niyə məqsəd qoymaq lazımdır?
•    Məqsədqoymanın neçə səviyyəsi var?
•    SMART məqsədlər nədir?
•    Məqsədləri təyin etmək və onlara nail olmaq üçün üsullar